Perhekodin tavoitteet

Perhekoti Rinteen toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukkaita, vahvaan ja monipuoliseen ammatilliseen osaamiseen perustuvia perhekotipalveluja.

Perhekotimme on perustettu vuonna 2008.

Kotimme perustavoitteita ovat:
Taata lapselle turvallinen kasvuympäristö, ohjata lasta toisten ihmisten kunnioittamiseen, hyviin tapoihin ja yhteisesti sovittujen sääntöjen noudattamiseen kaikkialla. Samalla valmentaa lasta omatoimiseen ja vastuulliseen aikuisuuteen. Tärkeää on myös turvata lapsuus ja tarjota lapselle iloa ja elämyksiä. Kasvattaa lasta terveen itsetunnon omaavaksi.

Teoreettisena pohjana on humanistinen ihmiskäsitys, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys sekä seurauspedagogiikka.

Koemme lasten kasvun kannalta yhteydenpidon lasten vanhempiin ja sukulaisiin ensiarvoisen tärkeäksi. Perhekoti sijoitus on pääsääntöisesti väliaikainen ja suhteiden ylläpitäminen tukee lasta ja nuorta sijoituksen päättyessä kuin myös matkalla kohti aikuisuutta.

Perhekodin tehtävä on mahdollistaa lapsen normaali kasvu ja kehitys lapsen erityistarpeet huomioiden. Perheiden, sosiaalitoimien, terveydenhuollon (psykiatrinen yhteistyö) sekä koulujen lisäksi perhekoti tekee tiivistä yhteistyötä myös paikallisten urheiluseurojen kanssa.
Lisäksi perhekoti tekee aktiivista yhteistyötä ammatillisen perhekotiliiton jäsenperhekotien kanssa.

Itsenäistyvälle nuorelle voidaan myös järjestää jälkihuoltoa.