KOTI, YMPÄRISTÖ ja HARRASTEET

Perhekotimme on saanut nimensä asuinalueemme lähellä olevasta maastosta. Kotimme on puitteiltaan ihan tavallinen yksityiskoti, jossa lapset asuvat perheen vanhempien ja yhden biologisen  lapsemme kanssa. Elämme ihan tavallista perhe-elämää. Siihen kuuluu luonnollisena osana koulu, harrastukset ja yhdessä toimiminen perheenä.

Perhekodin arki luodaan sellaiseksi, että lapsi voi kokea olonsa turvalliseksi. Arkea ohjaa yhteiset säännöt ja säännöllinen vuorokausi- ja viikkorytmi, johon luonnollisesti ovat vaikuttamassa lapsen ikä, koulu ja harrastustoiminta. Perhekotimme sääntöihin ja ohjelmiin vaikuttavat lapsen ikätaso, yksilölliset tarpeet ja lapsen sen hetkiset voimavarat.

Arkipäivän kasvatustyössä painottuvat toiminnallisuus ja taitojen harjoittelu. Taitojen harjoittelu sisältää ongelmanratkaisutaitojen, sosiaalisten taitojen, vuorovaikutustaitojen ja erilaisten käytännön taitojen harjoittelua arkipäivän tilanteissa. Tärkeänä osana taitojen harjoitteluun liittyy tunteiden ilmaiseminen ja niiden tunnistaminen itsessä. Hyvien tapojen opettelu ja toisten kunnioittaminen on tärkeää ja lisää näin koko kodin positiivista ilmapiiriä.

Harrastusmahdollisuudet ovat laajat ja jopa lähikoululla löytyy lapsille erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Kodin pihapiirissä on mahdollisuus puuhata monenlaisia asioita ja lähialueella on paljon lapsiperheitä. Perhekodissa on 14-vuotias Mette-koira sekä Misu-kissa. Perhe harrastaa yhdessä retkeilyä sekä liikuntaa maalla ja vesillä, vuodenaikojen mukaan toteutettuna. Lasten harrastuksia tuetaan heidän oman kiinnostuksen pohjalta ja kannustetaan ulkopuolisiin harrastuksiin.